25 nghề nghiệp vừa ý nghĩa lại lương cao

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 58%
Sau đây là 25 nghề nghiệp ý nghĩa, lương cao.

Payscale – hệ thống chuyên cung cấp thông tin về lương bổng đã khảo sát và tìm ra những công việc đảm bảo cả 2 yếu tố trên. Khảo sát được tiến hành với 40 triệu người, đi kèm với câu hỏi: “Công việc của bạn có làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn không?” Người trả lời có thể chọn: “Rất nhiều”, “Có”, “Một chút”, “Không” và “Công việc của tôi làm cho thế giới trở nên tồi tệ hơn”.

Dưới đây là danh sách 25 công việc ý nghĩa lương cao mà Payscale đã tìm ra.

1. Bác sĩ giải phẫu thần kinh

Lương trung bình: 381.500 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 97%

2. Bác sĩ phẫu thuật tim

Lương trung bình: 353.900 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 91%

3. Bác sĩ gây mê

Lương trung bình: 283.600 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 88%

4. Bác sĩ da liễu

Lương trung bình: 212.900 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 100%

5. Bác sĩ khoa sản

Lương trung bình: 199.700 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 95%

6. Nhân viên điều tra

Lương trung bình: 129.400 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 100%

7. Giám đốc điều hành

Lương trung bình: 155.500 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 82%

8. Quản lý xây dựng cấp cao

Lương trung bình: 122.300 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 100%

9. Phi công thử nghiệm máy bay

Lương trung bình: 121.900 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 91%

10. Quản lý bệnh viện

Lương trung bình: 97.200 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 89%

11. Dược sĩ

Lương trung bình: 110.800 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 77%

12. Nữ hộ sinh

Lương trung bình: 85.200 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 98%

13. Giám đốc

Lương trung bình: 122.200 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 64%

14. Nhân viên cứu hộ

Lương trung bình: 75.300 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 100%

15. Nhà địa chất dầu khí

Lương trung bình: 109.400 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 67%

16. Bác sĩ thú y

Lương trung bình: 73.500 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 189%

17. Trung úy cảnh sát

Lương trung bình: 73.300 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 85%

18. Nhà nghiên cứu bệnh về ngôn ngữ

Lương trung bình: 65.300 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 91%

19. Bác sĩ dịch tễ

Lương trung bình: 63.500 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 88%

20. Quản lý nhà hàng

Lương trung bình: 65.700 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 82%

21. Môi giới bất động sản

Lương trung bình: 64.100 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 83%

22. Nhân viên vệ sinh nha khoa

Lương trung bình: 66.500 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 76%

23. Trợ lý nghiên cứu cấp cao

Lương trung bình: 70.300 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 70%

24. Điều hành nhà máy điện

Lương trung bình: 61.900 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 72%

25. Kỹ sư công trường

Lương trung bình: 63.200 USD

Tỷ lệ người cảm thấy công việc có ý nghĩa: 58%

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *